ABI AdviesgroepKlik om onze app te openenOpenen

Opties om vermogen op te bouwen

De rente op spaargeld is inmiddels praktisch 0%. Dat geldt voor gewoon spaargeld en bijna ook voor lijfrente banksparen waar gespaard wordt voor aanvullend pensioen.

Dat we steeds meer afhankelijk zijn van het vermogen wat we zelf hebben opgebouwd is ook duidelijk nu de pensioenen wederom gekort gaan worden.

Wilt u dat het spaargeld straks nog even veel waard is dan nu, dan zal er een redelijk rendement moeten worden gemaakt om de inflatie te compenseren en eventueel de kosten van de vermogensbelasting als u die betaalt.

Hoe kan u dan toch op een verantwoorde manier rendement maken op uw geld?

Door te gaan sparen via een vermogensbeheerder die uw geld zeer defensief en gespreid structureel voor u belegd.

Wat is het risico zult u zich afvragen. Het slechtste rendement over een periode van 5 jaar wat ze hebben gemaakt is +1,9%. Dat is inclusief de beurscrash van 2008. Ook deze zeer defensieve belegging had in 2008 een negatief jaar, maar over 5 jaar was het toch +1,9%.

Een deel van het gewone spaargeld houdt u uiteraard op de spaarrekening voor zaken als een nieuwe wasmachine en dergelijke. Op het geld wat u niet direct nodig heeft kunt u rendement maken. Dit de veiligste manier om toch een redelijk rendement te halen. Op uw spaargeld krijgt u gegarandeerd niets en we zitten dicht tegen het moment aan dat u zelfs rente moet gaan betalen. Als u niet wilt dat uw spaargeld steeds minder waard wordt, dan is dit voor u een oplossing.

Waarom Oakk vermogensbeheer

Met Oakk vermogensbeheer hebben we een vermogensbeheerder die structureel een beter rendement weet te bereiken doordat zij een deel van de portefeuille in skills beleggen waarmee zij de onverwachte bewegingen van de markt opvangen. Als de markt doet wat iedereen verwacht is het namelijk niet zo moeilijk om te beleggen. Het gaat er juist om wat je als vermogensbeheerder doet als de markt plotseling verandert en niet meer doet wat iedereen verwachtte.

Met de skills kan Oakk inspelen op die veranderingen waardoor zij een negatief rendement in een jaar kunnen beperken of zelfs niet hebben. Doordat je het negatieve rendement in een jaar beperkt, is het gemiddelde rendement bij Oakk hoger dan bij andere vermogensbeheerders. De factsheets zullen u dat laten zien en toelichten. Als u wat offensiever wil beleggen, omdat u op die manier nu ook al belegt, dan heeft u bij hetzelfde offensieve profiel toch een lager risico.

Waarvoor kan Oakk vermogensbeheer een alternatief zijn met een beter rendement?

  • Als alternatief voor het spaargeld wat niet direct nodig is. Kan ook voor een BV
  • Als alternatief voor het lijfrente banksparen waar de rente ook zo goed als niets meer is.
  • Als alternatief voor bestaande beleggingsrekeningen als u minder heftige schommelingen wilt tijdens de looptijd. Risicovermindering.
  • Als alternatief voor bestaande beleggingsverzekeringen, met vaak een hogere kosten structuur en grote schommelingen in de waarde
  • Als alternatief voor bestaande Lijfrente beleggingsverzekeringen, met vaak een hogere kosten structuur en grote schommelingen in de waarde
Meer informatie? Maak een afspraak!

Waar moet u aan voldoen om de overwaarde uit uw woning te kunnen halen.

  1. U moet alleen of beide AOW ontvangen
  2. U woning dient voldoende overwaarde te hebben

Is dat alles? Ja dat is in principe alles.

Hoeveel u aan overwaarde uit de woning kan halen hangt af van het feit wat uw pensioeninkomen is en hoe hoog de bestaande hypotheek is die er nu eventueel op rust.

Hoe werkt het

Het bedrag wat u aan overwaarde uit de woning haalt kunt u in 1x op uw rekening gestort krijgen en er mee doen wat u wilt of u kunt er voor kiezen maandelijks een extra bedrag te ontvangen.

De hypotheek is een aflossingsvrije hypotheek. U betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag. De rente betaalt u echter niet zelf maar die wordt bij de hypotheek bijgeschreven. Daardoor heeft u er geen extra hypotheeklasten van.

In een rekenvoorbeeld aan de hand van uw situatie kunnen we laten zien war er voor u kan en ziet u hoe het systeem werkt.

Een nieuwe hypotheek dient tegenwoordig een aflossingscomponent te hebben om de rente aftrekbaar te krijgen. Als je net de overwaarde uit de woning hebt gehaald is het niet logisch om weer te gaan aflossen. Tevens is met deze lage rentestand alleen rente betalen de meest gunstige manier om er geen extra hypotheeklasten bij te krijgen. De rente is dus niet aftrekbaar.

Dat betekent dat de hypotheek een schuld is in box 3 waardoor u geen vermogensbelasting betaalt over het geld wat u uit de woning heeft gehaald. U betaalt belasting over het vermogen op 1 januari als u boven een bepaalde grens komt. Stel u heeft € 100.000,= aan overwaarde opgenomen en dat staat op uw spaarrekening. Dan staat daar tegenover de opgenomen hypotheekschuld van € 100.000,=. Omdat deze ook nog eens zal gaan stijgen in de toekomst zal u over het opgenomen bedrag geen vermogensbelasting hoeven te betalen.

Wat mag u met het vermogen doen?

Alles wat u wil. Er lekker van leven, groot onderhoud aan de woning, andere auto, schenken aan de kinderen of kleinkinderen ( eventueel voor de aankoop van een woning). Kortom u bent volledig vrij om het geld te gebruiken zoals u wilt.

Wilt u informatie of een vrijblijvend gesprek?

Dat kan uiteraard. U kunt daarvoor bellen met Bert van der Kuijl of Arle Klijn. Telefoon 023-5511826 of e-mailen naar info@abi-adviesgroep.nl als u wilt dat we met u contact opnemen.

Meer informatie? Maak een afspraak!